1399/03/06 @Html.GetTextMultiLan(1239) 12:33:00

بازگشایی مجموعه رستوران ها

بازگشایی مجموعه رستوران های باشگاه آجودانیه و رستوران عقیق مجموعه ورزشی جنوب

بازگشایی مجموعه رستوران ها

به اطلاع مراجعین گرامی می رساند مجموعه رستوران های باشگاه آجودانیه و رستوران عقیق مجموعه ورزشی جنوب از روز سه شنبه مورخ 99/3/7 دایر می باشند

 
:
0%