1398/10/15 @Html.GetTextMultiLan(1239) 09:36:00

سومین همایش و هم اندیشی پیرامون بیمه مرهونات و کالاهای موضوع تسهیلات

سومین همایش هم اندیشی پیرامون بیمه مرهونات و کالاهای موضوع تسهیلات در بانک ملی ایران با حضور مدیران ارشد بانک

سومین همایش و هم اندیشی پیرامون بیمه مرهونات و کالاهای موضوع تسهیلات

 

 

سومین همایش هم اندیشی پیرامون بیمه مرهونات و کالاهای موضوع تسهیلات در بانک ملی ایران باحضور مدیران ارشد بانک،مدیران بخش اعتباری در تهران و شهرستانها ،اعضای هیات عامل موسسه همیاری کوثر و همچنین مدیران عالی شرکت بیمه نوین درروز شنبه مورخ 1398/10/14 در مجموعه رفاهی آجودانیه برگزار گردید و ضمن بررسی عملکرد واحدهای بانک در سامانه بیمه مرهونات راهکارهای مختلف افزایش مشارکت این واحدها مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

 

:
0%