1398/06/21 در ساعت 15:51:56

جلسه سالانه هیات امناء موسسه همیاری کوثر

جلسه سالانه هیات امناء موسسه همیاری کوثر برای دوره مالی منتهی به 1397/12/29 برگزار گردید.

جلسه سالانه هیات امناء موسسه همیاری کوثر

جلسه سالانه هیات امناء موسسه همیاری کوثر در تاریخ  1398/08/04 در محل حوزه مدیریت بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات امناء ،حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات عامل موسسه همیاری کوثر برگزار گردید.
   پس از استماع گزارش هیات عامل و بازرس قانونی ،صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 موسسه مورد تصویب قرارگرفت.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%