راهنمای ورود

به اطلاع کليه همکاران شاغل وبازنشسته محترم ميرساند براي ورود به بخش ويژه کارکنان به موارد زيرتوجه داشته باشيد :


 الف) نام کاربری : به انتهای کد استخدامی خود صفر اضافه کنید (به استثناء وظیفه بگیران)
 ب)  کلمه عبور: کد ملی ملی هر شخص به عنوان کلمه عبور وارد شود

ج) پس از اولین ورود، رمز عبور خود را تغییر دهید

 

0%