موسسه حسابرسی هوشمندیار

موسسه حسابرسی هوشمندیار

تاسيس شركت:

           موسسه حسابرسي هوشمنديار در تاريخ 1377/03/18تحت شماره 10345 در اداره ثبت شركتها به مدت نامحدود به ثبت رسيده است .

 

موضوع شركت:

          بررسي ، مطالعه، راه اندازي و سرمايه گذاري و مشاركت انواع طرحها و پرو‍ژه هاي توليدي و بازرگاني و خدمات و مهندسي و ساختماني در بخش هاي مختلف اقتصادي و اداره آنها .

ارائه خدمات مديريتي و كارشناسي به شركتهاي توليدي و غير توليدي .

تشكيل و تاسيس انواع شركتهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و مهندسي ، بازرگاني و مبادرت به هرگونه مشاركت با انواع شركتهاي مذكور يا اقدام به اخذ موافقت اصولي به منظور اجراي طرحهاي توليدي و صنعتي جديد يا طرحهاي موجود .

بازسازي ، نوسازي ، اداره و نگهداري ، اصلاح ، توقف، انحلال و ادغام انواع شركتها و موسسات اقتصادي داخل و خارج از كشور كه تماماٌ يا بخشي از سهام آنها به مالكيت اين شركت درآمده است .

اقدام به خريد و فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و غيربورسي .  

انجام هرگونه فعاليت و مشاركت در عمليات مجاز بازرگاني ، خدماتي ، توليدي و ساختماني و همچنين عمليات مربوط به اجراي پروزه ها و اخذ نمايندگي از كمپانيهاي خارجي حق العمل كاري و انعقاد قراردادهاي دوجانبه داخلي و بين المللي با اشخاص حقيقي و حقوقي .

 

اخذ تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور و خريد و فروش كليه اوراق بهادار و سهام شركتها داخلي و خارجي .

اطلاعات تماس موسسه حسابرسی هوشمندیار

0%