شرکت فن آوران همیارسازه

شرکت فناوران همیارسازه

شرکت همیارسازه جهت انجام 

الف) فعالیت در هرگونه عملیات ساختمانی ،تاسیساتی ،راه سازی و سدسازی و انجام کلیه امورمهندسی و فنی شامل مدیریت اجرای پروژه و طراحی نقشه های معماری ،تاسیساتی و سازه 

ب) خرید و فروش ملک و زمین بر اساس گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری

ج ) انجام هرگونه عملیات  بازرگانی که به نحوی به کارهای فوق الذکر مربوط باشد از جمله واردات ،صادرات و قبول یا واگذاری نمایندگی فروش محصولات ساختمانی و صنایع وابسته

به مدت نامحدود تاسیس شده است .

اطلاعات تماس فن آوران همیار سازه

 شماره تماس : 88548753 -021و 88546759-021

شماره نمابر: 88546759

آدرس ایمیل :hamyarsazeh2016@gmail.com

کدپستی: 1587715713

آدرس پستی : خیابان مطهری ،خیابان میرعماد، کوچه هفتم ،پلاک سه ،طبقه دوم 

0%